ന്യൂ ജെൻ സ്ത്രീകൾക്ക് മാതൃകാ ഭാര്യമാരാകാൻ കഴിയുമോ ? | Can a Modern Woman be an Ideal Wife

 

ലണ്ടൻ സ്കൂൾ ഓഫ് ഇക്കണോമിക്സിലെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ഒരു ആധുനിക ഭാര്യയിൽ നിന്നുള്ള സാമൂഹിക പ്രതീക്ഷകളെക്കുറിച്ച് സദ്ഗുരുവിനോട് ചോദിക്കുന്നു. #Woman #Wife #IdealWife

 
 
 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1