കളിയാക്കുമെന്നും വിമർശിക്കുമെന്ന ഭയത്തെ എങ്ങനെ നേരിടാം ? | Overcome Fear Of Being Judged

 

നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ആളുകൾ വിമർശിക്കുമെന്നു ഭയന്ന് ജീവിക്കുന്നത് ശരിയാണോ? മറ്റുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നമ്മെ സ്വാധീനിക്കണോ? കരഗ്‌പൂരിലെ ഒരു കൂട്ടം യുവ IIT യന്മാർക്കുള്ള സദ്‌ഗുരുവിൻ്റെ ഉത്തരം കാണുക.

 
 
 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1