ഇറച്ചിവെട്ടുകാരനു ഗുരു ആകാനാകുമോ ? Can Butcher be a Guru ? Story of Sage Kaushik

 

ഞാനൊരു വക്കീലാണ്, എന്റെ ജോലിയുടെ സ്വഭാവം കാരണം എനിക്ക് മറ്റുള്ളവർക്കെതിരെയുള്ള നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടിവരുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്കെങ്ങനെയാണ് മറ്റുള്ളവരോട് സ്നേഹമുള്ള വ്യക്തിയായി മാറാൻ കഴിയുക? #Butcher #Guru

 
 
 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1