User
Login | Sign Up
in
 • Australia
 • Canada
 • India
 • Malaysia
 • Singapore
 • UK & Europe
 • United States
 • Global

About

Sadhguru Exclusive
ishalogo
LoginSignup
 • Volunteer
 • Donate
 • Shop
 • Sadhguru Exclusive
 • About
in
Also in:Englishहिंदी
 

November 20, 2021

quotes children - Rich Soil the Most Precious Gift
നമുക്കെത്രമാത്രം പണവും പഠിപ്പും സമ്പത്തുമുണ്ടെങ്കിലും, നമ്മൾ വെള്ളവും മണ്ണും സംരക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ക്ഷേമത്തോടെ ജീവിക്കാനാവില്ല. അവബോധമുള്ള ഗ്രഹം - മുന്നോട്ടുള്ള ഏകമാർഗ്ഗം.
sadhguru signature
quote sptr

Daily Quote

November 20, 2021


Loading...
Loading...
 
Close