User
Login | Sign Up
in
 • Australia
 • Canada
 • India
 • Malaysia
 • Singapore
 • UK & Europe
 • United States
 • Global

About

Sadhguru Exclusive
ishalogo
LoginSignup
 • Volunteer
 • Donate
 • Shop
 • Sadhguru Exclusive
 • About
in
 • Australia
 • Canada
 • India
 • Malaysia
 • Singapore
 • UK & Europe
 • United States
 • Global
Also in:
English
हिंदी
 

August 06, 2021

quotes about life - one moment of devotion does not make you a devotee
പാത തന്നെയാണ് ഗുരു. ഗുരു തന്നെയാണ് പാത - രണ്ടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല
sadhguru signature
ഇന്നു ശിവരാത്രിയാണ് , നാളെ അമാവാസിയാണ്
quote sptr

Daily Quote

August 06, 2021


Loading...
Loading...
 
Close