കര്‍മ്മം എന്നാല്‍ എന്താണ്?
നമ്മുടെ ജനനത്തിനു മുമ്പുതന്നെ നമ്മളില്‍ ഉള്‍ചേര്‍ത്തിട്ടുള്ള അറിവുകളാണ് കര്‍മ്മം. ഈ കര്‍മ്മമാണ് യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ നമ്മുടെ ജന്മത്തിന് കാരണമായിരിക്കുന്നത്.
 
 

सद्गुरु

ആ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരത്തില്‍ സാധാരണയായി കടന്നുവരുന്ന രണ്ടു വാക്കുകളാണ് പാപവും, പുണ്യവും. എന്നാല്‍ കര്‍മ്മം അതിലുമൊക്കെ ആഴത്തിലുള്ളതാണ്.

ചോദ്യം: കര്‍മ്മം എന്നാല്‍ എന്താണ്, വ്യത്യസ്തമായ കര്‍മ്മങ്ങളുണ്ടോ? അവ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഏതു വിധമാണ് ബാധിക്കുന്നത്?

സദ്‌ഗുരു: "എന്‍റെ ജീവിതം" എന്നു നിങ്ങള്‍ പറയുന്നത് കുറെ അറിവുകളാല്‍ നിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള ഊര്‍ജമാണ്. ഈ അറിവിനെ ഇന്നത്തെ ഭാഷയില്‍ നമുക്ക് സോഫ്റ്റ് വെയര്‍ എന്നു പറയാം. കുറച്ച് ഊര്‍ജ്ജം, കുറച്ച് അറിവ്, ഇതു രണ്ടും കൂടി ചേര്‍ന്നതാണ് നിങ്ങള്‍.... ഇതും ഒരു വിവരസാങ്കേതിക വിദ്യയാണ്. നിങ്ങളില്‍ ഉള്‍ചേര്‍ന്നിട്ടുള്ള വിവരത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വം രൂപപ്പെടുന്നത്. നിങ്ങളുടെ പിറവിക്കും മുമ്പിലുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ ജന്മവാസനകള്‍. എന്നാല്‍ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വത്തിന് ആധാരമായിരിക്കുന്നത് ജന്മമെടുത്തതിനെ തുടര്‍ന്നുള്ള സംഗതികളാണ്, അതായത് മാതാപിതാക്കന്മാര്‍, കുടുംബ പാരമ്പര്യം, മതം, വിദ്യാഭ്യാസം, സാമൂഹ്യ സാഹചര്യങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവ. ഇതെല്ലാം നിങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്നതും വാസ്തവം തന്നെ. ഒരാള്‍ ഒരു പ്രത്യേക വ്യക്തിയായി രൂപപ്പെടുവാനുള്ള പ്രാധാന കാരണം അയാളുടെ മുജ്ജന്മ വാസനയാണെന്ന് നിശ്ചയമായും പറയാം. കര്‍മ്മം എന്ന ആശയംകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതാണ്. കര്‍മ്മത്തില്‍നിന്നും പിറവിയെടുത്ത ഈ ശരീരത്തെ കര്‍മ്മശരീരം എന്നു പറയുന്നു. നമ്മുടെ ജനനത്തിനു മുമ്പുതന്നെ നമ്മളില്‍ ഉള്‍ചേര്‍ത്തിട്ടുള്ള അറിവുകളാണ് കര്‍മ്മം. ഈ കര്‍മ്മമാണ് യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ നമ്മുടെ ജന്മത്തിന് കാരണമായിരിക്കുന്നത്.

ഒരാള്‍ ഒരു പ്രത്യേക വ്യക്തിയായി രൂപപ്പെടുവാനുള്ള പ്രാധാന കാരണം അയാളുടെ മുജ്ജന്മ വാസനയാണെന്ന് നിശ്ചയമായും പറയാം

karma

 

വ്യത്യസ്തമായ കര്‍മ്മങ്ങള്‍

കര്‍മ്മങ്ങള്‍ പലതരത്തിലുള്ളവയാണ്. പ്രധാനമായും നാലു തലങ്ങളാണുള്ളത്. അവയില്‍ രണ്ടെണ്ണത്തിന് തല്‍ക്കാലം പ്രസക്തിയില്ല. മറ്റു രണ്ടു കര്‍മ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അല്‍പമൊന്നു മനസ്സിലാക്കാന്‍ ശ്രമിക്കാം. ഒന്ന് സഞ്ചിത കര്‍മ്മമാണ്. ഇത് വളരെ വളരെ പുരാതനമായ ഒരു കലവറയാണ്. മനുഷ്യന്‍ ഏകകോശജീവിയായിരുന്നു. അതിപ്രാചീന കാലത്തോളം അതിനു പഴക്കമുണ്ട്, ജീവന്‍ രൂപപ്പെടും മുമ്പ് അചേതന വസ്തുവായിരുന്ന കാലത്തോളം പഴക്കം. അന്നു മുതലുള്ള എല്ലാ അറിവുകളും ഈ കലവറയില്‍ നിക്ഷിപ്തമാണ്. കണ്ണടച്ചിരുന്ന് പൂര്‍ണമായ ഏകാഗ്രതയോടെ ഉള്ളിലേക്കു തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാല്‍ നിങ്ങളുടെ ബോധത്തില്‍ സര്‍വവും തെളിഞ്ഞുവരും. അതൊരു ഉള്‍കാഴ്ചയാണ്, ബാഹ്യനേത്രങ്ങള്‍കൊണ്ട് കാണാനാവുന്നതല്ല. ആ അറിവുകള്‍ കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ശരീരം രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അതായത് അറിവുകളെല്ലാം നിങ്ങളില്‍ അന്തര്‍ലീനമായിരിക്കുന്നു. ഈ അറിവിനെയാണ് സഞ്ചിതകര്‍മ്മം എന്നു പറയുന്നത്. എന്നാല്‍ ഈ അറിവു കൈമുതലാക്കികൊണ്ട് ചില്ലറ കച്ചവടം ചെയ്യാന്‍ നിങ്ങള്‍ക്കാവില്ല. ആദ്യമായി കച്ചവടം നടത്താന്‍ ഒരു കട ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആ കടയാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം, അതുതന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രാരബ്ധവും. ചില്ലറ കച്ചവടം നടത്താന്‍ നിങ്ങള്‍ക്കനുവദിച്ചു കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു കടയാണ് നിങ്ങളുടെ ശരീരം.

ആദ്യമായി കച്ചവടം നടത്താന്‍ ഒരു കട ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആ കടയാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം, അതുതന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രാരബ്ധവും

ഈ ജീവിതത്തില്‍ അനുഭവിച്ചുതീര്‍ക്കാന്‍ പ്രത്യേകമായി അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അറിവാണ് പ്രാരബ്ധം. ആകെയുള്ളതിന്‍റെ കുറച്ചു ഭാഗം. ജീവിതത്തിന്‍റെ ശക്തിക്കും ശേഷിക്കുമനുസരിച്ചായിരിക്കും പ്രാരബ്ധത്തിന്‍റെ അളവ്. വളരെ കാരുണ്യത്തോടെയാണ് ഓരോന്നും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത്. എല്ലാ പ്രാരബ്ധവും കൂടി ഒരുമിച്ച് ആരുടേയും തലയില്‍ കെട്ടിവെയ്ക്കപ്പെടുന്നില്ല. അങ്ങനെയായാല്‍ ജീവിതം അപ്പോഴേ ഒടുങ്ങും. ഈ ജന്മത്തില്‍ത്തന്നെ മുപ്പതോ നാല്‍പതോ കൊല്ലം കഠിനമായ യാതനകള്‍ അനുഭവിക്കേണ്ടിവരുന്നവരെ കാണാം. അതില്‍ കൂടുതലായാലോ, അതവര്‍ക്ക് താങ്ങാനാവുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് പ്രകൃതി വളരെ കനിവോടെ ഓരോരുത്തര്‍ക്കും താങ്ങാനാവുന്ന വിധത്തില്‍ മാത്രമേ പ്രാരബ്ധം അളന്നു കൊടുക്കൂ.

 
 
 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1