കര്‍മ്മത്തിന്‍റെ സംഘർഷം ഒഴിവാക്കാം
ക്രിയാ യോഗ ആഴത്തിലും ശക്തിയായും മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമ്മുടെ ശരീരം അചഞ്ചലമാകുകയും വികാരപരമായ സ്വത്വം വികസിക്കുകയും വേണം എന്നാണ് സദ്ഗുരു ഇവിടെ പറയുന്നത്.
 
 

ചോദ്യകർത്താവ് : സദ്ഗുരോ, നമ്മുടെ ശരീരഘടനയിലെ വിവിധ തലങ്ങൾ തമ്മിൽ സംഘർഷം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ പറ്റിയും, ചില ആളുകളിൽ അവരുടെ കർമ്മ ശരീരം അഥവാ ഊർജ്ജ ശരീരം ബാഹ്യ ശരീരവുമായി സംഘര്‍ഷത്തിലാകുന്നതിനേയും കുറിച്ച് അങ്ങു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് എന്തു കൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്നും, ഇതിനെ എങ്ങിനെ മറികടക്കാമെന്നും അറിയുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്.

സദ്ഗുരു : ഒരു വാഹനത്തിന്‍റെ ഉദാഹരണം കൊണ്ടു ഞാൻ അതു വ്യക്തമാക്കാം. നിങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ കാറിൽ അതിശക്തമായ ഒരു എൻജിൻ ഘടിപ്പിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കൂ. നിങ്ങൾ ആ കാറ് മുഴുവനായി നവീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതു തകർന്നു പോകും - അത് എൻജിൻ കേടായതുകൊണ്ടല്ല സംഭവിക്കുന്നത്, നേരെ മറിച്ച് എൻജിൻ കൂടുതൽ നല്ലതായതുകൊണ്ടാണ്. അതുപോലെ, നിങ്ങളുടെ ഊർജ്ജ ശരീരത്തിന് ശക്തി കൂട്ടുകയും അതിനനുസരിച്ച് ബാഹ്യശരീരത്തിന്‍റെ ശക്തി വർധിക്കാതിരിക്കുകയും, കർമ്മ ശരീരം അതിനനുസരിച്ച് മാറാതിരിക്കുകയും ചെയ്‌താൽ, എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് തകർന്നു പോകും.ഇതിനാലാണ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് മിനിട്ടു ദൈർഘ്യമുള്ള ശാംഭവി മഹാമുദ്ര നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് മുൻപ്, കുറെ ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സുകൾ ഞാൻ നടത്തുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ബാഹ്യ ശരീരത്തെയും, കർമ്മ സ്വഭാവത്തെയും കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ നിങ്ങള്‍ക്കു സാധിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതു ചെയ്യുന്നത്. ഈ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ സ്വത്വം വികസിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളുടെ വികാരപരമായ വ്യക്തിത്വം വികസിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ, കർമ്മ ശരീരം അതിനോടു യോജിക്കാതെ വരും. ആ സന്ദര്‍ഭത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ ചില മാർഗങ്ങളുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഊർജ്ജ ശരീരത്തിന്‍റെ എത്ര വലിയ വികാസവും അത് ഉൾക്കൊള്ളും. നിങ്ങളുടെ വികാരപരമായ വ്യക്തിത്വം അതിനനുസരിച്ച് വികസിക്കണം. അതു സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കർമ്മം നിങ്ങളെ വീർപ്പുമുട്ടിക്കും.

ക്രിയാ യോഗ ഒരു നിശ്ചിത ആഴത്തിലും ശക്തിയിലും പരിശോധിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ബാഹ്യ ശരീരത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും, അതിനെ സ്വീകരിക്കുവാൻ തയാറാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.

നിങ്ങളുടെ കർമ്മം മുറുകി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ഊർജ്ജ ശക്തിയും വികസിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളെ പിച്ചി ചീന്തുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് ഉണ്ടാകുക. അത്തരമൊരു അനുഭവം നല്ലതാണ്; പക്ഷെ അതു സഹിക്കുവാനുള്ള കഴിവ് നിങ്ങള്‍ക്കുണ്ടായിരിക്കണം. അതു സഹിക്കുവാൻ സാധിക്കാതെ വരുമ്പോൾ, ഭ്രാന്തു പിടിക്കുകയാണെന്നു നിങ്ങള്‍ക്കു തോന്നും. ഊര്‍ജ്ജ ശരീരം എത്ര തന്നെ വികസിക്കുകയാണെങ്കിലും കര്‍മ്മ ശരീരത്തിന് അതു താങ്ങുവാന്‍ കഴിയുന്ന രീതിയില്‍ കര്‍മ്മ ശരീരം വികസിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ല രീതി. ബാഹ്യശരീരത്തിന്‍റെ കാര്യമെടുത്താൽ അതിന് ഇതു സഹിക്കുവാൻ സാധിക്കാതെ വരുന്നത് വളരെ വിരളമാണ്. വളരെ ശക്തമായ ക്രിയാ യോഗ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ അത് ആവശ്യമായി വരികയുള്ളു. ക്രിയാ യോഗ ഒരു നിശ്ചിത ആഴത്തിലും ശക്തിയിലും പരിശോധിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ബാഹ്യ ശരീരത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും, അതിനെ സ്വീകരിക്കുവാൻ തയാറാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഈ മുൻകരുതൽ എടുക്കാതിരുന്നാൽ അവർ സ്വയം വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങളായിരിക്കും വിളിച്ചു വരുത്തുന്നത്.

കുണ്ഡലിനി യോഗ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ക്രിയ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ തങ്ങളുടെ ബാഹ്യ ശരീരത്തിന് സാരമായ കേടുപാടുകൾ വരുത്തി വെക്കുന്ന ആളുകളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ സാധാരണയായി ആളുകൾ യോഗയെ പറ്റി സംസാരിക്കുകയേ ഉള്ളു, അവർ ശക്തമായി അത് അനുഷ്ഠിക്കാറില്ല. പല ആളുകളും, പ്രത്യേകിച്ച് അമേരിക്കയിൽ, മാസത്തിലൊരിക്കൽ അവർ ഒത്തു കൂടുമ്പോൾ മാത്രം യോഗ പരിശീലിക്കുന്നതായി എനിക്ക് അറിയാം. അത് ഒരു യോഗ ക്ലബ് പോലെയാണ്. നിങ്ങൾ ഒരു "വിനോദം നൽകുന്ന യോഗി" ആണെങ്കിൽ ആ വ്യത്യാസം നിങ്ങള്‍ക്കു മനസ്സിലാവുകയില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഗൗരവമായി പരിശീലനം നടത്തുകയും, നിങ്ങളുടെ ഊർജ്ജ ശരീരം നല്ലതുപോലെ വികസിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ബാഹ്യ ശരീരവും, കർമ്മ ശരീരവും അതിനനുസരിച്ച് തയാറായിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുക അസാധ്യമാകും.

 
 
 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1