• Volunteer
  • Donate
  • Shop
Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive

ഗുരു

Want to get a fresh perspective on ഗുരു? Explore Sadhguru’s wisdom and insights through articles, videos, quotes, podcasts and more.

article  
ആഗോളതലത്തിലുള്ള കൃഷിഭൂമിയുടെ അധഃപതനത്തിന് 'മണ്ണിനെ രക്ഷിക്കൂ' മുന്നേറ്റം മുന്നോട്ടു വയ്ക്കുന്ന പരിഹാരമാർഗം-COP15ൽ സദ്ഗുരു സമർപ്പിച്ചത്.
Jul 29, 2022
Loading...
Loading...
 
Close