‘ಸಂತೋಷ’ ಎಂದರೆ ಏನು? | ಸದ್ಗುರು What is Happiness? | Sadhguru

ಬಾಹ್ಯ ಸೌಕರ್ಯಗಳೇ ಸಂತೋಷವೇ? ಹಿಂದೆ ರಾಜರುಗಳಿಗೆ ಇದ್ದದ್ದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಇಂದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಬಳಿಯಿದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀವಾ?
 
 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1