ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುವವರೆಲ್ಲ ತಿಳಿಯಬೇಕಿರುವ ಸಂಗತಿ!

 

ಸಿನಿಮಾ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ? ಇದರಿಂದ ಇರುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು ಮತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿದಿದ್ದರೆ ಆಗುವ ಹಾನಿ ಏನು? ಕೇಳಿ ಈ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಮಾತುಗಳನ್ನು.

 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1