ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬೇಕಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳುವಳಿ! | ಸದ್ಗುರು

ಭಾರತವನ್ನು ನೀರು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವಂತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳುವಳಿ ಈಗ ನಡೆಯಬೇಕಿದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮುಂದೆ ನಡೆಯಲಿರುವುದು ಭಯಾನಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸದ್ಗುರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.
 
 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1