ಭಾರತದ 1/3 ಭಾಗ ಆಗಬಹುದು ಸಮುದ್ರ ಪಾಲು! | ಸದ್ಗುರು #CauveryCalling

ಭೇಟಿ ನೀಡಿ - Kannada.CauveryCalling.org ನದಿ ನೀರು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು ವ್ಯರ್ಥ ಎನ್ನುವುದು ಪೆದ್ದುತನ, ನದಿನೀರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಹೋಗಿ ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಸದ್ಗುರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
 
 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1