• Volunteer
  • Donate
  • Shop
Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
English
हिंदी
 

April 11, 2021

ಅದು ಏನೇ ಆಗಿದ್ದರೂ, ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಗಮನ ನೀಡುವಿರೋ ಅದು ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಲಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಉಸಿರು ಒಂದು ಸೊಗಸಾದ ಸಾಧನ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಸದಾ ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.
ಇಂದು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ

Daily Quote

April 11, 2021


Loading...
Loading...
 
Close