કેવું ભોજન સૌથી વધુ શક્તિ આપે છે?

સદગુરુ સમજાવે છે કે કાચો ખોરાક ખાવાથી વ્યક્તિના ઉર્જાના સ્તરમાં કેવી રીતે વધારો થઈ શકે છે, અને શરીરમાં પાચનની પ્રક્રિયા કેવી રીતે થાય છે તે કહે છે.
 
 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1