15000 વર્ષ જૂની ભવિષ્યવાણી સાચી પડી

સદગુરુ ધ્યાનલિંગની પ્રાણ-પ્રતિષ્ઠાની પૃષ્ઠભૂમિ બતાવતા, આનો 15000 વર્ષ જૂનો ઇતિહાસ બતાવે છે કે કેવી રીતે ઘણા યોગીઓ એ ધ્યાનલિંગ બનાવવાના પ્રયાસ કર્યા અને આ ઘણા મોટા પ્રોજેકટમાં પોતાનું યોગદાન આપ્યું.
 
 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1