మనం ఈ భూమి మీదే ఎందుకున్నాం?

మనం ఈ భూమి మీద మనుషులుగా పుట్టడానికి ఏదైనా ముఖ్య కారణం ఉందా? ఇందులో ఏదైనా అతీంద్రియ శక్తుల చెయ్యి లేక దేవుడి చెయ్యి ఉందా? అని సద్గురుని ప్రశ్నించగా దానికి సద్గురు సమాధానాన్ని మీరే చూడండి.
 
 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1