"நம்பிக்கை முறைகள், மதங்களிலிருந்து பொறுப்புணர்விற்கு மக்களை நகர்த்துவதே இந்த இயக்கத்தின் அடிப்படை நோக்கம். இந்த தலைமுறையிலேயே இதனை நிகழச் செய்வோம்."-
சத்குரு
""இப்போதே டவுன்லோடு செய்க" பட்டனை சொடுக்குவதன் மூலம் இங்க சொல்லப்பட்டுள்ள விதிமுறைகளுக்கும் நிபந்தனைகளுக்கும் நீங்கள் உடன்படுகிறீர்கள்

மேலும் அறிய