Technologies for Wellbeing
Newyork Times
“My aim in this book is to help make joy your constant companion. To make that happen, this book offers you not a sermon, but a science; not a teaching, but a technology; not a precept, but a path.” - Sadhguru
 
Newyork Times
“My aim in this book is to help make joy your constant companion. To make that happen, this book offers you not a sermon, but a science; not a teaching, but a technology; not a precept, but a path.” - Sadhguru
Quotes about Life - Sadhguru gives us a simple method by which one can move towards becoming free from karmic structure.
"നിങ്ങളുടെ ഊർജ്ജ വ്യവസ്ഥയെ കർമ്മങ്ങളുടെ അടയാളങ്ങളില്‍ നിന്നും മുക്തമാക്കുമ്പോള്‍ മാത്രമേ , നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഭാഗധേയത്തെ മാറ്റാന്‍ കഴിയൂ. ഇതു കൊണ്ടാണ് യോഗക്രിയകള്‍ പ്രാധാന്യമര്‍ഹിക്കുന്നത്."
പ്രതിദിന മിസ്റ്റിക് ഉദ്ധരണി - Aug 23, 2019