అంతర్గత శ్రేయస్సు

M1

అంతరంగ సమతుల్యాన్ని కలిగించగల 5 సద్గురు సూత్రాలు

అంతరంగ సమతుల్యాన్ని కలిగించగల 5 సద్గురు సూత్రాలు: ప్రపంచంలో జరిగేది మీకు కావలసినట్లు జరగకపోతే, కనీసం మీలో జరిగేదైనా మీరు కోరుకున్నట్లు జరగాలి.   దేన్నీగొప్పగా చూడకపోవడం అలాగే దేన్నీ చులకనగా చూడకపోవడం... ...

ఇంకా చదవండి
investing-in-interiority

అంతర్గత శ్రేయస్సుకై  సమయం కేటాయించండి..!!

మీ జీవితాన్ని మెరుగుపరచని పనులు చేయడంవల్ల మీకాలం,  శక్తి ఎంత వృధా అవుతోంది. వాటి గురించి మీరు తప్పని సరిగా ప్రతిరోజూ లెక్క చూసుకోవాలి. అది చాలాముఖ్యమైన విషయం, లేదంటే మీరు ఓ... ...

ఇంకా చదవండి
antargata-shreyassukai-samayam

అంతర్గత శ్రేయస్సుకై  సమయం వెచ్చించడం

ప్రతి వ్యక్తీ అంతర్గత శ్రేయస్సుకై సమయం కేటాయించడం ఎంత ముఖ్యమో సద్గురు చెబుతున్నారు. ‘జీవితం తరిగిపోతుండగా, అతిముఖ్యమైన అంతర్గత శ్రేయస్సుకోసం మనుషులు సమయం ఇవ్వకపోవడం బాధాకరం’ అని అంటున్నారు, “నేను జీవిస్తున్న ...

ఇంకా చదవండి
M1

అంతరంగానికి సంబంధించి సద్గురు చెప్పిన 5 సూత్రాలు

అంతరంగానికి సంబంధించి సద్గురు చెప్పిన 5 సూత్రాలు. ఆరోగ్యం ఆధ్యాత్మికతతో వచ్చే సైడ్ ఎఫెక్ట్. మీకై మీరు అంతర్గతంగా పరిపూర్ణ జీవులైతే, ఆరోగ్యంగా ఉండడమనేది సహజం అవుతుంది.   చేసే పనిలో మనం... ...

ఇంకా చదవండి
M

అంతరంగాన్ని చూసేందుకు సద్గురు చెప్పిన 5 సూత్రాలు

అంతరంగాన్ని చూసేందుకు సద్గురు చెప్పిన 5 సూత్రాలు : మన సంక్షేమానికి కావలసింది మన అంతరంగంలోకి మరింత లోతుగా పోవడం అనే విషయం తెలియక, మానవ సంక్షేమ సాధనలో మనం ఈ గ్రహాన్ని... ...

ఇంకా చదవండి
yoga-for-children

పిల్లలు ఏ వయస్సులో యోగా నేర్చుకోవాలి?

ప్రశ్న: ఈ ప్రశ్న నా కుమార్తె విషయంలో. ఆమె వయస్సిప్పుడు తొమ్మిదేళ్లు. ఆమెకు ఈ వయస్సులో యోగా పరిచయం చేయవచ్చునా – ఆమె తన మార్గం వైపు ప్రయాణించడానికి ఎంత త్వరగా సాధ్యమైతే... ...

ఇంకా చదవండి
enlightenment-is-simple

ఆత్మజ్ఞానం అతి సులభం..!!

ఆత్మజ్ఞానం పొందడం ఎంతో తేలికని సద్గురు చెబుతున్నారు. మనం చేయవలసిందల్లా అది ఎక్కడో లేదు మనలోని ఉందని తెలుసుకొని అంతరంగంలో చూడడమే అని అంటున్నారు. ఇప్పుడు భగవంతుడు దీనిని ఎందుకు ఇంత కష్టంగా... ...

ఇంకా చదవండి
M

అంతర్గత శ్రేయస్సుకి సంబంధించిన 5 సూత్రాలు..!!

అంతర్గత శ్రేయస్సుకి సంబంధించి సద్గురు చెప్పిన 5 సూత్రాలను తెలుసుకుందాం..!! ఓ వ్యక్తిగా మీరెప్పుడూ అసంపూర్ణతనే అనుభూతి చెందుతారు. ఓ జీవిగా, ప్రాణిగా, మీరెప్పుడూ సంపూర్ణులే.   మిమ్మల్ని మీరు దేనితోనూ గుర్తించుకోకుండా, ...

ఇంకా చదవండి
m2

అంతరంగానికి సంబంధించి సద్గురు చెప్పిన 5 సూత్రాలు

అంతరంగానికి సంబంధించి సద్గురు చెప్పిన 5 సూత్రాలు: నిజాయితీ అనేది ఇతరులు గమనిస్తున్నప్పుడు మీరు కనబరచే ప్రవర్తన కాదు. అది మీలో మీరు ఉండే విధానం.   స్వర్గం, నరకం అనేవి భౌతికమైన... ...

ఇంకా చదవండి
Yogasana

యోగాసనం – అంతః ప్రగతికి సాధనం …!!

సాధారణంగా మనకు ఇలాంటి ప్రశ్నలు వస్తూవుంటాయి, “ఈ ఇంద్రియాలను దాటి ఎదగటం చాలా కష్టమైనదా? ఇది సాధించటానికి నేను ఏ హిమాలయాల గుహలోకో వెళ్ళాలా?” అని…. అస్సలు అవసరం లేదు అనేదే దీనికి... ...

ఇంకా చదవండి