స్వాతంత్ర్యం

Independance2014-420x236-Copy

2014 స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం – సద్గురు సందేశం!

ఈ రోజు మనం ఒక దేశంగా ఒక సరి కొత్త అవకాశాన్ని అందుకోగలిగే స్ధాయికి చేరుకున్నామని తెలియజేస్తూ, ఈ అవకాశం వాస్తవరూపం దాల్చాలంటే ఏమి చేయాలో సద్గురు ఈ సందేశం ద్వారా తెలియజేస్తున్నారు. ...

ఇంకా చదవండి