స్వతంత్ర్య దినోత్సవం

Hindi-blog-image-2_1050x700-1050x700

68వ స్వతంత్ర్య దినోత్సవం – సద్గురు సందేశం..!!!

అనేక రకాల కారణాల వల్ల గత కొన్ని శాతాభ్దాలుగా భారతదేశము ఒక దేశముగా, అలాగే భారతీయలు మనుషులుగా తమ సామర్ధ్యం కంటే తక్కువ స్థాయిలో  ఉన్నారు. మనకు స్వాతంత్రం వచ్చి 68 సంవత్సరాలు... ...

ఇంకా చదవండి