సమతుల్యత

sgspot23

ప్రపంచమంతా వేడి ఎక్కువవుతోంది…!!

భారతదేశంలో ఎండాకాలం వచ్చేసింది. ప్రపంచమంతా కూడా వేడి ఎక్కిపోతోందనటానికి, కావలసినన్ని ఆధారాలున్నాయి– ఇది కేవలం ఉష్ణోగ్రతలో మాత్రమే కాదు. ప్రతిదీ ఎన్నో విధాలుగా ఎదుగుతున్నప్పుడు, మన జీవితాల్లో సమతుల్యతనేది ఎంతో ముఖ్యమైనది. ...

ఇంకా చదవండి