సత్సంగం

20141107_CHI_0380-e

సద్గురుతో సత్సంగం విజయవాడలో!

సద్గురు మొట్టమొదటి సారిగా విజయవాడలో ఒక పబ్లిక్ సత్సంగం కోసం విచ్చేస్తున్నారు అని తెలియజేయటం మాకు ఎంతో ఆనందంగా ఉంది. ఎన్నో సంవత్సరాలుగా విజయవాడ, గుంటూరులలోని వాలంటీర్లు సద్గురు ఆగమనం కోసం కృషి చేస్తూ ఉన్నారు,వారి కల నిజమవ ...

ఇంకా చదవండి