సందేహం

sadhguru-skepticism-being-open-right-balance-640x360

అనుమానమా లేక సందేహమా…???

మన అనుభవంలో లేని విషయాలను నమ్మటమా లేక నమ్మక పోవటమా అన్న  ప్రశ్నకు సద్గురు సమాధానం ఇస్తున్నారు,  సందేహంతో ఉండటం ఎంత ముఖ్యమో వివరిస్తున్నారు. ప్రశ్న: నమస్కారం సద్గురు! మన అనుభవంలోలేని విషయాలను గుడ్డిగా... ...

ఇంకా చదవండి