సంతృప్తి

girl-852617_1280

అత్యాశ ఒక ఆధ్యాత్మిక ప్రక్రియ!

దురాశ దు:ఖానికి చేటని, అత్యాశ పడకుండా ఉన్నదానితో సంతృప్తి పడడం మేలని అంటారు. కానీ, ఆశలను ఎలా తగ్గించుకోవాలో అర్థం కాక మనం సతమతమవుతూ ఉంటాం. అసలు ఈ ఆశ, దురాశల గురించి సద్గురు ఏమంటున్నారో తెలుసుకోవాలంటే ఈ వ్యాసం తప్పక చదవం ...

ఇంకా చదవండి