సంక్రాంతి

Riceseeds

పంట సమయానికి సంబంధించిన సద్గురు సూత్రాలు…

సంక్రాంతి ద్వారా పంట కోతల సమయం వచ్చేసింది. ఈ సందర్భంగా సద్గురు చెప్పిన సూత్రాలను మీకందిస్తున్నాము. ప్రతిరోజూ మీ మొబైల్ ద్వారా సద్గురు సూక్తులను పొందవచ్చు: Subscribe to Daily Mystic Quote. ...

ఇంకా చదవండి
sankranthi

మకర సంక్రాంతి – పంటల పండుగ…!!!!

జనవరి 14, 2017 న జరుపుకునే 'మకర సంక్రాంతి' పండుగ నువ్వుల మిఠాయిలకు, గాలిపటాలు ఎగురవేయటానికి ప్రసిద్ధి చెందింది. ఈ పండుగను 'పంటల' పండుగ అనీ, మార్పు తెచ్చే పండుగ అనీ కూడా అంటారు. దీనికి కారణం ఏమిటో, ఈ పండుగ ప్రాముఖ్యత ఏమ ...

ఇంకా చదవండి