శివరాత్రి

shivaratri_final

మహాశివరాత్రి సాధన – ఉన్నతికి ఉపకరణాలు!

మహాశివరాత్రి మహిమను గురించి సద్గురు మాటల్లో: “సంవత్సరంలో పన్నెండు, పదమూడు శివరాత్రులు వస్తాయి. చాంద్రమాసంలోని అతి చీకటి రాత్రిని శివరాత్రి అంటారు. మాఘ మాసంలో వచ్చే ఈ శివరాత్రిని మహాశివరాత్రి అంటారు. ఆ రోజు... ...

ఇంకా చదవండి
ii

శివ,శివరాత్రి, మహా శివరాత్రి….

సంవత్సరంలోని ఈ 12 శివరాత్రులలోమహాశివరాత్రి చాలా విశిష్టమైనది. ఈ రాత్రి ఉత్తరభూగోళంలో మానవవ్యవస్థలోని శక్తులు సులువుగా ఊర్థ్వముఖంగా పయనిస్తాయి. ఈరోజు మనం ఆధ్యాత్మికంగా పురోగమించడానికి, ఉన్నత శిఖరాలకు చేరడానికి ప్రకృతి మనక ...

ఇంకా చదవండి
mahashivratri-celebration-live

చీకటి రాత్రి- శివరాత్రి

చాంద్రమాన క్యాలండర్‌లో అమావాస్యకు ముందు వచ్చే చతుర్దశి నెలలోని మిగతా రాత్రుల కన్నా చిమ్మచీకటితో ఉండే రాత్రి. ఈ రాత్రిని శివరాత్రిగా పరిగణిస్తారు. మనం "శివ" అన్నప్పుడు, ఒక అంశంలో మనం ఆదియోగి గురించి మాట్లాడుతున్నాం. ఇం ...

ఇంకా చదవండి