శివపురాణం

shiva_dancing_1050-1050x671

శివ పురాణం – కధల ద్వారా విజ్ఞానాన్ని తెలుసుకోండి…!!

శివపురాణం లోని విజ్ఞాన శాస్త్ర ప్రాధమిక సూత్రాలను, అందులో వివరించిన శక్తిమంతమైన సాధనాలతో మానవ పరిమితులను ఎలా అధిగమించాలో సద్గురు ఇలా వివరిస్తున్నారు ... ...

ఇంకా చదవండి