శస్త్రచికిత్స

bigstock-Guy-meditating-at-sunset-sitti-36546493

వెన్నముక శస్త్రచికిత్స ఆధ్యాత్మిక ఎదుగుదలని ప్రభావితం చేయగలదా….???

ఈ వ్యాసంలో వెన్నెముక, మెదడులకు సంభందించిన శస్త్రచికిత్సలు ఆధ్యాత్మిక సాధనని ఎలా ప్రభావితం చేస్తాయి అన్న విషయం గురించి, అలాగే మన గ్రహణశక్తిని పెంపొందించడంలో వెన్నెముక ప్రాముఖ్యత గురించి సద్గురు వివరిస్తారు. ...

ఇంకా చదవండి