శక్తి చలన క్రియ

karma-shareeram-telugu

కర్మ సంఘర్షణని దూరం చేసుకోవడం..!!

ఈ వ్యాసంలో కర్మ, భౌతిక, ఇంకా శక్తి శరీరాల గురించి సద్గురు వివరిస్తున్నారు. శక్తి శరీరం వ్యాప్తి చెందినప్పటికీ దానిని తట్టుకొనే రీతిలో కర్మ ఇంకా భౌతిక శరీరాలు సిద్ధంగా ఉండాలని లేదంటే... ...

ఇంకా చదవండి
Kriya  -A classic action -Image

క్రియ అనేది ఓ అంతర్గత చర్య!

ప్రాధమికంగా, క్రియ అంటే ‘అంతర్గత చర్య’ అని అర్ధం. మీరు ఈ అంతర్గత చర్య చేసినప్పుడు మీ శరీరం, మనస్సు రెండూ అందులోకి రావు. ఎందుకంటే ఇవి రెండు, అంటే మీ శరీరం, మనస్సులు మీకు బాహ్యమైనవే. మీ శక్తితో ఓ అంతర్గత చర్య చేసే ప్రావీణ్ ...

ఇంకా చదవండి
shambhavi

శాంభవి మాహాముద్ర, శక్తి చలన క్రియ…..ఇవి నిజంగానే పని చేస్తాయా?

సాధకుడు : నమస్కారం! సద్గురూ! నేను శాంభవి మాహాముద్ర, శక్తి చలన క్రియ గత ఒకటిన్నర సంవత్సరాలుగా సాధన చేస్తున్నాను. ఆరోగ్యపరంగా, భావోద్వేగపరంగా, భౌతికంగా నేను మునుపటిలానే ఉన్నాను. మరి, పరిమితులని పటాపంచలు... ...

ఇంకా చదవండి