వేల్లెంగిరి

Velliangiri51

వేల్లెంగిరిని దక్షిణ కైలాసం అని ఎందుకంటారు..??

చాలా కాలం క్రితం దక్షిణ భారతములో ఓ అవివాహిత యువతి ఉండేది. ఈ ప్రదేశం దక్షిణ భారతదేశపు కొనలో ఉంది. ఆవిడ శివుడి చేయి పట్టుకోవాలని ఆకాంక్షించింది. ఆయన కాళ్ళు కాదు… ఈవిడకి... ...

ఇంకా చదవండి