వేమన

vemana

వేమన – నిశ్చలతత్వానికి స్ఫూర్తి..!!

వేమన అనే బాలుడు, ఏకైక లక్ష్యంతో సాధన చేయడం ద్వారా గొప్ప యోగిగా ఎలా పరిణామం చెందారో  సద్గురు వివరిస్తున్నారు. ‘నిశ్చలతత్త్వే జీవన్ముక్తి’ అన్న ఆదిశంకరుల వాక్యానికి ఈ కథను నిదర్శనంగా చెప్పారు.... ...

ఇంకా చదవండి