వరదలు

Chennai-flood2-1050x698

తమిళనాడు ఫ్లడ్ రిలీఫ్ ఫండ్ కు విరాళం ఇవ్వండి….

చెన్నై, తమిళనాడులోని ఇతర తీర ప్రాంతాలు ఈ శతాబ్దంలోని అత్యంత ఘోరమైన వరదలులో మునిగి ఉన్నాయి. ఈశా ఫ్లడ్ రిలీఫ్ కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తుంది. మా ప్రయత్నాలకు మీ మద్దతునివ్వాలని మా విజ్ఞాపి. ...

ఇంకా చదవండి