లేఖ

ss

ఆఫ్రికా నుండి అమెరికా దాకా …

ఆఫ్రికా ఖండం గురించి సద్గురు తన అభిప్రాయాలను ఇక్కడ పంచుకుంటారు… అక్కడి సారవంతమైన నేల, పచ్చని ప్రకృతీ, జీవంతో తొణికిసలాడే ప్రజలూ మొదలైన విషయాల గురించి. “ఉగాండాలో నా ప్రయాణాలు,  కీన్యా-దక్షిణ ఆఫికాలో... ...

ఇంకా చదవండి
20141022_VAR_0046-e

స్వీట్ తినాలనే కోరికని అణిచివేయకండి!

మనందరికీ ఎన్నో నిర్బంధ కోరికలు ఉంటాయి. వాటిని అధిగమించలేక సతమతమవుతుంటాం. ఈ నిర్బంధ కోరికలకు గురించి, వాటిని అధిగమించడం గురించి సద్గురు ఏమంటున్నారో తెలుసుకోవాలంటే ఈ వారం 'సద్గురు లేఖ'ను తప్పక చదవండి! ...

ఇంకా చదవండి