రుద్రాక్ష

shivalinganiki-abhishekam-yenduku

శివలింగానికి అభిషేకం ఎందుకు చేస్తారు??

శివలింగానికి పాలతో, తేనే, నెయ్యి వంటి పదార్థాలతో అభిషేకం ఎందుకు చేస్తారో, దాని వెనుక ఉన్న కారణం ఏంటో సద్గురు వివరిస్తున్నారు. ప్రశ్న: సద్గురూ, శివరాత్రి రోజున మనం తేనె, పాలు శివలింగానికి ఆర్పిస్తాము.... ...

ఇంకా చదవండి
rudraksh

రుద్రాక్ష

రుద్రాక్షలు పర్వతాలమీద, ముఖ్యంగా హిమాలయ ప్రాంతాలలో కొంత ఎత్తులో పెరిగే ఒక వృక్షజాతి చెట్టు గింజలు. అవి ఇంకా అనేక ఇతర ప్రాంతాలలో, పశ్చిమ కనుమలలో కూడా పెరుగుతాయి. దురదృష్టవశాత్తూ చాల రుద్రాక్ష... ...

ఇంకా చదవండి
Vibhuti-640x360

విభూధి – ఎందుకు మరియు ఎలా ఉపయోగించాలి

యోగి మరియు మార్మికుడు అయిన సద్గురు విభూథిని తయారు చేసే వివిధ పద్దతులను, ఎలా ఉపయోగించాలి మరియు శరీరం పై ఎక్కడ రాసుకోవాలి అను వాటి గురించి వివరించారు. సద్గురు: విభూథిని (లేక)... ...

ఇంకా చదవండి
rd

రుద్రాక్ష – మీరు తెలుసుకోవలసిన విషయాలు

రుద్రాక్ష అనేది ఎలిఒకర్ గనిట్రాస్ అనే చెట్టు యొక్క విత్తనం . అది సాధకుడి జీవితం లో చాలా ప్రముఖ పాత్ర పోషిస్తుంది . పంచముఖి మరియు ఏకముఖి తో పాటు వివిధ... ...

ఇంకా చదవండి