రామకృష్ణ

ramkrishna

రామకృష్ణ పరమహంస జ్ఞానోదయం – విశేషాలు

రామకృష్ణ పరమహంస తన జీవితంలో ఎక్కువకాలం తీవ్రమైన భక్తునిగా జీవించాడు. ఆయన కాళిమాత భక్తుడు. ఆయనకు కాళి ఒక దేవత కాదు, సజీవ సత్యం. ఆమె ఆయన ముందు నాట్యమాడేది, ఆయన చేతులతోనే... ...

ఇంకా చదవండి