యాత్ర

RRY3

నదుల పరిరక్షణ అవగాహన యాత్ర

నమస్కారం! దేశంలో ఎంతో త్వరగా అంతరించిపోతున్న నదుల విపత్కర పరిస్థితి గురించి ప్రజలకు అవగాహన కల్పించడానికి సద్గురు 2017, సెప్టెంబర్ 13న, విజయవాడ; సెప్టెంబర్ 14 న, హైదరాబాదు వస్తున్నారని తెలియబరచడానికి సంతోషిస్తున్నాము.... ...

ఇంకా చదవండి
kashi

శివుడికి, అయన పరివారానికి ఎంతో ఇష్టమైన కాశీక్షేత్రం..!!

నన్ను చాలా కాలంగా ఎరిగున్నవారు “సద్గురు ఎందుకు వారణాసి యాత్ర చేస్తున్నారు? వయసు పెరిగే కొద్దీ, ఆయన స్వభావం మెతక పడుతోందా?’’ అని ఆలోచించడం మొదలు పెట్టారు. సరే, మరి ఇప్పుడు ఈ... ...

ఇంకా చదవండి