యంత్రాలు

Intine-devalayamga-marchukondi

ఇంటినే ఆలయంగా మార్చుకోండి!!

సాధనకు అనుకూలంగా ఉండేలా మీ ఇంటిని ఓ మందిరంలా మలచుకోవడం ఎలాగో తెలుసుకోవాలని ఉందా..? అందుకు ఏమీ చెయ్యాలో మనకు సద్గురు తెలియజేస్తున్నారు. అవి ఎంతో సరళమైన పనులు. అలా చేసుకుంటే మీ... ...

ఇంకా చదవండి
LB1-2

యంత్రాలంటే ఏమిటి? అవి నాకు ఎలా ఉపయోగపడతాయి?

ప్రతివారూ వారి జీవితంలో విజయం, శ్రేయస్సు కావాలనుకుంటారు. వారు ఏ పనులను చేపట్టినా ఏ ఘర్షణా, సంఘర్షణా లేకుండా ఆ పనులు జరిగిపోవాలనుకుంటారు. యోగులు, మర్మజ్ఞులు మానవులకు ఈ విషయాలలో సహాయపడటానికి గానూ చాలా యంత్రాలను తయారు చేశార ...

ఇంకా చదవండి
LB with Side wall lamps

ప్రతిష్ఠీకరించబడిన స్థలాలు మన మంచికే!

మన ప్రాచీన సంస్కృతి ఎల్లప్పుడూ ప్రతిష్ఠీకరించబడిన శక్తి క్షేత్రాలు చుట్టూ కేంద్రీకృతమై ఉండేది. ప్రతిష్ఠీకరించడం అంటే ఏమిటో. ప్రతిష్ఠీకరించబడిన స్థలాల దగ్గరలో నివసించడంలోని ప్రయోజనం ఏమిటో తెలుసుకోవాలంటే ఈ ఆర్టికల్ చదవండి ...

ఇంకా చదవండి