మాదకద్రవ్యాలు

mattuleni-jeevitam-enduku

మత్తులేని జీవితంలో మజా ఏముంది?

ఈ వ్యాసంలో సద్గురు భావ స్పందన కార్యక్రమం గురించీ , అది మిమ్మల్ని పూర్తీ మత్తులో ఎలా ఉంచుతుందో వివరిస్తున్నారు.. ప్రశ్న: నమస్కారం సద్గురు, భావస్పందన కార్యక్రమం తర్వాత నా హఠయోగ అభ్యాసాలు... ...

ఇంకా చదవండి

ఆధ్యాత్మిక పథంలో మాదకద్రవ్యాలు – సంభావ్యాలా, అంధకూపాలా …?

ఆధ్యాత్మిక సాధకుడు దివ్యానుభవం పొందడంలో మాదకద్రవ్యాలు తోడ్పడతాయా? లేకపోతే అవి అతన్ని అంధకూపంలోకి నడిపిస్తాయా? సద్గురు వివరించిన సంభావ్యాలనూ, అంధకూపాలనూ ఈ ఆర్టికల్ ల్లో చదివి తెలుసుకోండి.. పతంజలి ‘కర్మకాండ’ (అధ్యాయం) పూర్ ...

ఇంకా చదవండి