మహాలయ అమావాస్య

Mahalaya-Amavasya-Blog-Featured-Image

మహాలయ అమావాస్య – ఉత్తర కర్మలు అవసరమా?

నవరాత్రి పండుగకు ముందు వచ్చే అమవాస్యను "మహాలయ అమావాస్య" అంటారు. మన నేటి జీవితానికి పలువిధాలుగా దోహదపడ్డ మునుపటి తరాల పట్ల కృతజ్ఞతా భావాన్నివెలిబుచ్చేందుకు, శ్రద్ధాంజలి సమర్పించేందుకు అంకితం చేయబడ్డ ప్రత్యేక దినం ఇది. మరణ ...

ఇంకా చదవండి