మనోభావం

kopanni-jayinchadam-ela

కోపాన్ని జయించడం ఎలా?

మనం మన ప్రతికూల భావాలని, కోపాన్ని జయించడం ఎలా? అన్న ఈ ప్రశ్నకి సద్గురు సమాధానం ఈ వ్యాసంలో చదవండి. ఎవరైనా ఎంతో విలువైనదాన్ని జయించాలని అనుకుంటారు. మీకు అవసరం లేనిదానిని ఎందుకు జయించాలని అనుకుంటారు?... ...

ఇంకా చదవండి

ప్రేమ ఓ బంధనం – కారుణ్యం, విముక్తికి మార్గం

ప్రేమ, మనోభావం, కారుణ్యాల మధ్య  భేదాన్ని సద్గురు వివరిస్తున్నారు. కుట్ర నుండి ఐక్యతవైపు ప్రయాణాన్ని కూడా వివరిస్తున్నారు. ప్రశ్న: ప్రేమకూ, కారుణ్యానికి గల భేదమేమిటి? మీరు పెంపొందించుకొనే మనోభావాలన్నిటిలోనూ కారుణ్యమన్నది ...

ఇంకా చదవండి
emotions5

మనోభావాలు ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతికి ఆటంకమా?

ప్రతి మనిషిలోనూ భావోద్వేగాలుంటాయి. ఆ మాటకొస్తే భావోద్వేగమే లేని జీవిని మనం అసలు మనిషిగానే గుర్తించలేం. కాని కొందరు భావోద్వేగాలు ఆధ్యాత్మిక ఎదుగుదలకి ఆటంకమవుతాయని అంటారు. మరి ఈ విషయం గురించి సద్గురు ఏమంటున్నారో తెలుసుకో ...

ఇంకా చదవండి