మంత్రం

శూన్య ధ్యానం ఎందుకు??

“శూన్యం” ప్రాముఖ్యతని ఇంకా శూన్య ధ్యానం ప్రాముఖ్యతని సద్గురు ఈ వ్యాసంలో వివరిస్తున్నారు. సద్గురు: శూన్యం యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏమిటి..? శూన్యం అన్న పదాన్ని మనం “ఖాళీగా ఉండడం” అని అనువాదం చెయ్యవచ్చు. కానీ ఇది... ...

ఇంకా చదవండి
20061125_IQB_0050

మంత్రాలెందుకు లేవు?

ఈశాలో మంత్రాల కన్నా కూడా ఎంతో శక్తివంతమైన చైతన్యాన్నే ప్రాధమికంగా ఉపయోగిస్తామని, మంత్రాలను ఒక అనుకూల వాతావరణం కోసం మాత్రమే వాడతామని సద్గురు చెబుతున్నారు. మీరు ముఖద్వారం గుండా వెళ్ళగలిగినప్పుడు కిటికీలోంచి వెళ్ళడం... ...

ఇంకా చదవండి
shiva-image

శివుని 5 వివిధ రూపాలు ఇంకా వాటి ప్రాముఖ్యత

శివుడి 5 వివిధ రూపాల గురించి, వాటి ప్రాముఖ్యత గురించి ఈ వ్యాసంలో సద్గురు మనకు వివరిస్తున్నారు.. యోగ యోగ యోగేశ్వరాయ భూత భూత భూతేశ్వరాయ కాల కాల కాలేశ్వరాయ శివ శివ... ...

ఇంకా చదవండి
shambho

‘శంభో’ మంత్రం – శివుడిని చేరుకునే అతిసులువైన మార్గం

శివ అంటే, ఏదైతే లేదో, ఎదైతే లయం అయిపోయిందో – అది. ఎదైతే లయమైపోయిందో అది ఈ సృష్టి అంతటికీ కూడా మూలం. ఎదైతే అనంతమైనదో అది సర్వేశ్వరుడు. శంభో అనేది ఒక... ...

ఇంకా చదవండి
Enlightenment

మంత్ర సాధనలో లయమైపోండి!

మన దైనందిన జీవితంలోని వత్తిడి , ఓడిదుడుకులని తట్టుకునేందుకు , అవి మనల్ని బాధించకుండా మన రోజు సజావుగా సాగడానికి సాధన ఎలా సహకరిస్తుందో సద్గురు వివరిస్తునారు. ...

ఇంకా చదవండి
formantra

మీరే మంత్రంగా మారండి…!!

మంత్రం అంటే ఒక స్వచ్ఛమైన శబ్దం. ఈ సమస్త విశ్వం శక్తి ప్రకంపనలే, అనేక స్థాయిల ప్రకంపనలేనని, ఈనాడు ఆధునిక విఙ్ఞానశాస్త్రం నిరూపిస్తోంది. కంపనాలు ఎక్కడ ఉన్నాయో, అక్కడ శబ్దం తప్పకుండా ఉంటుంది. వివిధ... ...

ఇంకా చదవండి
ii

శివ,శివరాత్రి, మహా శివరాత్రి….

సంవత్సరంలోని ఈ 12 శివరాత్రులలోమహాశివరాత్రి చాలా విశిష్టమైనది. ఈ రాత్రి ఉత్తరభూగోళంలో మానవవ్యవస్థలోని శక్తులు సులువుగా ఊర్థ్వముఖంగా పయనిస్తాయి. ఈరోజు మనం ఆధ్యాత్మికంగా పురోగమించడానికి, ఉన్నత శిఖరాలకు చేరడానికి ప్రకృతి మనక ...

ఇంకా చదవండి