బ్రహ్మచర్యం

marrg

వివాహ బంధనాలతో చిక్కుకుపోకుండా ఉండడం ఎలా?

సద్గురూ, మీరు మమ్మల్ని మా గుర్తింపులు వదిలేయమని చెప్పారు. అంటే మేమందరం బ్రహ్మచారులం కావాలా? వివాహితులై భర్తతో/భార్యతో గుర్తింపు పొందకుండా ఉండడం ఎలా? సద్గురు: లేదు, లేదు. నేనీ ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్పను.... ...

ఇంకా చదవండి
marriage1

బ్రహ్మచర్యం – ఆధ్యాత్మికత

ప్రశ్న :  ఆధ్యాత్మికతపై పట్టు సాధించాలి అంటే, బ్రహ్మచర్యం పాటించడం ఒక్కటే మార్గమా లేక మామూలు సంసార జీవితం గడిపే వాళ్లకు కూడా ఆ అవకాశం ఉంటుందా ? సద్గురు : ఆధ్యాత్మికత యొక్క ప్రధాన... ...

ఇంకా చదవండి
path

దివ్యత్వానికి మార్గం

మనం శారీరకంగా జన్మ ఎత్తడం, మన తల్లి గర్భం నుండి బయటకి రావడం అనేది మనకి అవకాశాల వెల్లువకు ఆరంభం. శారీరక పుట్టుక మిమ్మల్ని కేవలం ఒక జంతువులాగా ఈ ప్రపంచంలోకి తీసుకువస్తుంది.... ...

ఇంకా చదవండి