బోరు

jeevitanni-plan-cheyakandi

మీ జీవితాన్నంతా ప్లాన్ చేసేయకండి

తమ జీవితం అంతా అనుకున్నట్టు ప్లాన్ ప్రకారం జరగాలని చాలా మంది కోరుకుంటారు కాని మీరు ప్లాన్ చేసేది ఇదివరకే ఉన్న సమాచారాన్ని ఉపయోగించి చేయగలరని, దీనివల్ల కొత్తదేమే మీ జీవితంలో జరగదని... ...

ఇంకా చదవండి
nature

బోరు కొడుతోందా…???

'విసుగుతో చచ్చిపోతున్నాను!' అని చాలా మంది అంటుంటారు. ఐతే సద్గురు, 'నన్నడిగితే ఎలా అయినా చావవచ్చునేమో కాని విసుగుతో మాత్రం చావ కూడదు' అని అంటారు. 'మీ చుట్టూ జీవితం ఇంత బ్రహ్మాండంగా పరుగెడుతూ ఉంటే మీకు విసుగెలా వస్తుంది? ...

ఇంకా చదవండి