పోట్లగిత్త

krishna-radhe-ride-hastin

కృష్ణుడు – పోట్లగిత్త

కృష్ణుడు హస్తిన అనే పోట్లగిత్తను వేణుగానంతో ఎలా లొంగబరచుకుని స్వారీ చేసాడో సద్గురు మనకు ఈ కథలో వివరిస్తారు. బృందావనంలో జరిగిన ఎన్నో సంఘటనలు, పరిస్థితుల వల్ల కృష్ణుడు చిన్న వాడైనా ఆ... ...

ఇంకా చదవండి