పుణ్యక్షేత్రాలు

kashi

శివుడికి, అయన పరివారానికి ఎంతో ఇష్టమైన కాశీక్షేత్రం..!!

నన్ను చాలా కాలంగా ఎరిగున్నవారు “సద్గురు ఎందుకు వారణాసి యాత్ర చేస్తున్నారు? వయసు పెరిగే కొద్దీ, ఆయన స్వభావం మెతక పడుతోందా?’’ అని ఆలోచించడం మొదలు పెట్టారు. సరే, మరి ఇప్పుడు ఈ... ...

ఇంకా చదవండి