పతంజలి

patanjali

పతంజలి – నవీన యోగా పితామహుడు

పతంజలి, ఆత్మసాక్షాత్కారం పొందిన వ్యక్తి. ఈయన మరొకరికంటే ఎక్కువ జ్ఞానోదయం పొందారా? అని అడిగితే – అలాంటిది ఏమీ ఉండదు… ఆత్మసాక్షాత్కారం పొందడం అంటే ఆత్మసాక్షాత్కారం పొందడం – అంతే…!  కానీ ఒక... ...

ఇంకా చదవండి
pp

యోగాపై పతంజలి ప్రభావం ఎనలేనిది!

పంతంజలి యోగసూత్రాలు కేవలం ఒక నిర్దిష్ట స్థాయి అనుభవం కలిగిన వారికి మాత్రమే అర్ధం అయ్యేలా రూపొందించబడ్డాయి. సాధారణ పాఠకునికి అవి అర్థరహితమైన మాటలుగా అనిపిస్తాయి. ...

ఇంకా చదవండి