నిర్భందం

yelaa-jeevinchaali

జీవితాన్ని ఎలా జీవించాలి??

మనం ఎలా జీవించాలంటే బతికున్నప్పుడు మనతో ఉండడానికి, చనిపోయిన తరువాత కూడా అవతలి వారు మనల్ని మరిచిపోని విధంగా బ్రతకాలని సద్గురు చెబుతున్నారు.. మీలోని ఉండే ఎన్నో నిర్బంధాల వల్ల, పిచ్చితనం వల్ల... ...

ఇంకా చదవండి