ధర్మం

sanatana-dharmam

సనాతన ధర్మము

ఈ వ్యాసంలో సద్గురు మనకు సనాతన ధర్మం గురించి, దాని అవసరం ఎల్లప్పుడూ ఎందుకు ఉంటుంది అనే విషయం గురించి తెలియజేస్తున్నారు. ఈ భూమిపై మతానికి గల అసలైన మూలాధారాలను ఆలోచించడానికి తగినంత... ...

ఇంకా చదవండి
dharmam-karmam

ధర్మానికి, కర్మానికి మధ్య సంబంధం ఏమిటి?

ప్రశ్న: సద్గురూ, ఇతరుల ధర్మంతో సంఘర్షణ లేకుండానే తమ ధర్మాన్ని ఆచరంచే స్వేచ్ఛ జీవితంలో అందరికీ ఉంటుందని మీరన్నారు. కానీ ఈ కాలంలో అందుకు విరుద్ధంగా, మనం వ్యక్తిగతమైన ధర్మపాలన ద్వారా నిత్యం... ...

ఇంకా చదవండి
religion

మతాలు – ఆధ్యాత్మికత

ఇటీవల ఒక పత్రికకు ముఖాముకిలో మతానికి సంబంధించిన ప్రశ్నలకి సద్గురు ఏమి చెప్తున్నారో ఈ ఆర్టికల్ లో చదివి తెలుసుకోండి. ప్రశ్న: ఇటీవలి కాలంలో మనదేశమూ, సమాజమూ కొన్ని వివాదాల్లో చిక్కుకు పోతూ... ...

ఇంకా చదవండి
8428516729_cd92044a60_o

కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో అధర్మవర్తన

మహాభారతంలో కృష్ణునికి సంబంధించిన ఎన్నో సంఘటనలు ఉన్నాయి. కురుక్షేత్రంలో జరిగిన అధర్మాలను గమనించినప్పుడు కృష్ణుడే వాటిని సమర్ధించటం మనల్ని కొంచెం అయోమయ స్థితిలో పడవేస్తుంది. మహాభారతగాధలో ఈ సంఘటనలకు గల కారణాలను గుర్తిస్తే.. ...

ఇంకా చదవండి