ధరిత్రి

PicMonkey-Collage2-1050x700

‘ధరిత్రి’ దినోత్సవం అంటే ఏమిటి?

ఏప్రిల్ '22' వ తేదీని 'ధరిత్రి' దినోత్సవంగా జరుపుకుంటున్నాం. ఈ సందర్భంగా ఈ దినం యొక్క నేపథ్యాన్ని, ఇది సాధకునికి ఎందుకు విశేషమైనదన్న విషయాన్ని వివరిస్తూ సద్గురు చెప్పిన ఓ కధను ఇక్కడ మీకు అందిస్తున్నాం . ...

ఇంకా చదవండి